ما بیشتر از یک آزمایشگاه هستیم

آموزش‌ها

کارگاه داکینگ مولکولی
کارگاه mtt
کارگاه الکتروفورز

آخرین مطالب

ما بیشتر از یک آزمایشگاه هستیم

021-861255

0905-4941291

خیابان شهید بهشتی، خیابان صابونچی (مهناز) کوچه چهارم، پلاک 7، واحد2

ما را در شبکه های اجتماعبی دنبال کنید