ما بیشتر از یک آزمایشگاه هستیم

آموزش‌ها

کارگاه مهندسی ژنتیک
کارگاه کشت سلول
کارگاه PCR

دوره‌های برگزار شده

وبینارها

کارآموزی

کل دوره‌ها

11

3

14

ما بیشتر از یک آزمایشگاه هستیم

021-86120255

0905-4941291

خیابان شهید بهشتی، خیابان صابونچی (مهناز) کوچه چهارم، پلاک 7، واحد2

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید