درباره ما

موسسه ی آزمایشگاهی آموزشی،پژوهشی و تحقیقاتی آرشا دانش پارسه از سال ۱۳۹۹ فعالیت خود را در راستای بهبود جایگاه علمی،آموزشی و صنعتی کشور و با هدف ارتقای بهره وری صنایع تولیدی آغاز کرد.این موسسه به طور تخصصی در حوزه های ژنتیک و بیوتکنولوژی فعالیت های گسترده و همه جانبه ای را برنامه ریزی کرده و در دست اقدام قرار داده است.این موسسه برای دانشجویان و دانش پژوهان برای انجام امور پایان نامه و مقالات فضای علمی مناسبی را فراهم اورده است